Apa itu ejen hartanah berdaftar?

Ejen Hartanah Berdaftar (REN) dan Ejen Hartanah (REA) ialah pakar – pakar profesional yang berkelayakan untuk bekerja dalam industri hartanah dengan akreditasi atau berkenaan yang diperlukan.

Lesen ini dikeluarkan oleh Lembaga Penilai Pentaksir & Ejen Hartanah (LPPEH). Mereka ini tergolong daripada graduan universiti yang memiliki ijazah, diploma mahupun sijil yang berkaitan dengan hartanah. Mereka perlu menyiapkan tugasan-tugasan dan ditemuduga oleh pihak LPPEH sebelum melayakkan mereka memperoleh lesen tersebut. Ini untuk memastikan individu tersebut kompeten dalam menjalankan urusniaga apabila memperolehi lesen kelak.

Namun, lesen yang dikeluarkan kepada ejen hartanah berdaftar boleh digantung atau ditarik semula dan dibatalkan jika pihak LPPEH mendapati standard yang ditetapkan tidak dipatuhi semasa menjalankan urusniaga.

Kenapa wujudnya ejen hartanah berdaftar dan LPPEH?

Untuk memastikan penipuan dan kerugian wang ringgit dapat dikawal dan dibendung. Dilaporkan, saban tahun kes penipuan dan kerugian wang ringgit yang melibatkan urusan berkaitan hartanah meningkat dari masa ke semasa apabila berurusan dengan “orang tengah”.Gejala seperti ini susah hendak dibendung jika tidak mempunyai badan atau pihak berkuasa yang boleh bertindak.

Oleh itu, bidang kerjaya ini merupakan bidang professional yang melibatkan urusan setiap lapisan masyarakat. Ejen hartanah berdaftar wajib mengikut segala peraturan yang telah ditetapkan oleh LPPEH

Apakah itu ejen hartanah berdaftar?

Ejen hartanah berdaftar adalah individu yang dilantik dan dilatih oleh ejen hartanah berdaftar yang dinyatakan di atas. Slot yang dibenarkan oleh pihak LPPEH bagi setiap 1 lesen adalah seramai 50 orang sahaja bagi satu masa. Setiap perunding hartanah akan didaftarkan ke LPPEH dan akan diberikan  REN Tag kepada ejen hartanah berdaftar untuk mereka gunakan sebagai kad kuasa apabila berurusan dengan pelanggan. REN tag tersebut lengkap butiran; nama penuh, nombor kad pengenalan, nama agensi dan nombor REN setiap ejen hartanah berdaftar. Setiap Ejen hartanah berdaftar mempunyai nombor REN yang berbeza.

Ia menjadi tanggungjawab penuh oleh ejen hartanah berdaftar tersebut untuk memastikan perunding-perunding hartanah dibawah seliaan mereka kompeten dan mematuhi standard yang telah ditetapkan apabila menjalankan perniagaan dan berurusan dengan pelanggan.

Terma yang digunapakai di Malaysia?

Di Malaysia, terma yang biasa digunapakai oleh masyarakat umum untuk perunding hartanah adalah ejen hartanah. Ini adalah kerana, kebanyakan pemegang lesen ini banyak membuat kerja berkaitan pengurusan hal-hal berkaitan dengan agensi hartanah yang ditubuhkan dan juga melatih perunding-perunding hartanah dibawah seliaan mereka.

Bermula dari item dibawah, ejen hartanah berdaftar yang saya maksudkan adalah perunding hartanah.

Ejen hartanah berdaftar boleh dilantik dari pihak penjual/owner/vendor ataupun dari pihak pembeli/buyer/purchaser. Untuk satu transaksi yang sama, ejen hartanah berdaftar hanya boleh dilantik oleh satu pihak sahaja. Ia menjadi kesalahan apabila ejen hartanah berdaftar mendapat lantikan untuk kedua pihak yang terlibat bagi satu transaksi yang sama. Maksudnya disini, ejen hartanah berdaftar tersebut tidak boleh mengenakan bayaran kepada semua pihak yang terlibat untuk setiap transaksi hartanah.

Berapa bayaran professional fee ejen hartanah berdaftar?

Setakat hari ini, fee yang dibenarkan oleh pihak LPPEH untuk dikenakan oleh ejen hartanah berdaftar adalah hanya sebanyak 3% sahaja. Ini tidak termasuk dengan GST daripada harga yang dipersetujui samada belian atau jualan. Jika termasuk dengan GST, fee yang dikenakan hanya sebanyak 3.18%.

Selain dari professional fee, masih ada bayaran lain yang dikenakan?

Bayaran lain yang terlibat dalam transaksi tersebut boleh dikenakan apabila kedua belah pihak bersetuju semasa proses lantikan berlaku. Yang dimaksudkan adalah seperti kos pengangkutan, pemasaran,pengiklanan dan sebagainya yang terlibat dalam transaksi tersebut boleh dikenakan terhadap pelanggan oleh ejen hartanah berdaftar

Ejen hartanah berdaftar perlu melampirkan kepada pelanggan sebagai contoh resit rasmi untuk membuktikan terdapat kos-kos lain yang terlibat.

Kebiasaannya, kos-kos lain ini ditanggung sendiri oleh pihak ejen hartanah atau sudah termasuk dalam bayaran professional fee yang dikenakan namun bergantung kepada terma dan syarat yang telah dipersetujui oleh pihak yang melantik.

Bidang tugas ejen hartanah berdaftar?

Secara umumnya, bidang tugas utama ejen hartanah adalah untuk membantu dan memastikan matlamat atau objektif pihak yang melantik beliau dapat dicapai dengan jayanya. Sebagai contoh, memastikan rumah pelanggan berjaya dijual dengan harga yang ditetapkan atau mencari atau mendapatkan rumah idaman pelanggan dengan kriteria yang ditetapkan.

Open chat
1
intaihartanah.com
Hai, Saya Aisyah. Boleh saya bantu anda?