Lembaga Pembiayaan Perumahan Sektor Awam (LPPSA) merupakan sebuah badan yang telah dicipta khas untuk menyediakan pinjaman perumahan kerajaan khusus untuk penjawat awam. Badan berkanun yang telah mula beroperasi secara rasmi pada 1 Januari 2016 lalu dahulunya juga di kenali sebagai Bahagian Pinjaman Perumahan (BPP), Kementerian Kewangan Malaysia.

Melalui Pinjaman LPPSA banyak penjawat awam menikmati kemudahan untuk pembelian rumah idaman mereka.

Apa itu Pinjaman LPPSA?

LPPSA adalah singkatan dari “Lembaga Pembiayaan Perumahan Sektor Awam”. LPPSA adalah badan berkanun yang ditugaskan untuk menguruskan pinjaman perumahan untuk penjawat awam di sektor awam. Terdapat tujuh jenis pinjaman LPPSA untuk memenuhi keperluan pembiayaan yang berbeza. Setiap pemohon pinjaman mesti mengisi borang permohonan untuk memulakan proses permohonan pinjaman. Ulasan kelayakan pinjaman LPPSA dilakukan berdasarkan penyata gaji pemohon, tanpa mempertimbangkan komitmen luar seperti pinjaman bank tertunggak yang lain. Oleh itu, kriteria kelayakan pinjaman LPPSA relatif ringan dibandingkan dengan penyedia pinjaman lain, yang memungkinkan mereka memenuhi syarat untuk mendapatkan pinjaman melalui LPPSA di mana mereka tidak akan layak mendapat pinjaman sektor swasta. Maklumat lebih lanjut mengenai pinjaman LPPSA boleh didapati di laman web rasmi LPPSA: http://www.lppsa.gov.my

Perbezaan Antara Pinjaman LPPSA Dengan Pinjaman Perbankan Biasa?

Pinjaman Kewangan Perumahan KerajaanPerbandinganPinjaman Kewangan Perbankan
Kakitangan kerajaan berjawatan tetapFokus kumpulanKakitangan kerajaan dan swasta
35 tahunTempoh pinjaman35 tahun
90 tahunTempoh maksimum bayaran balik70 tahun
TiadaLock-in-periodTertakluk institusi perbankan atau kewangan
Kadar tetap 40%Kadar faedahDikira berdasarkan kadar BLR
Tidak merujuk CTOS dan CCRIS serta sejarah bayaran pinjamanProses permohonanTapisan melalui CTO dan CCRIS serta sejarah bayaran pinjaman
3 bulan selepas lulusPinjaman ubahsuaiTiada
GPS 100KPerlindungan tambahanTiada
Perlindungan mengikut tempoh pinjamanInsurans kebakaranPerlu diperbaharui setiap tahun
Free underwritingInsurans gadai janjiPerlu underwriting
Ada pilihanPatuh syariahAda pilihan
TiadaRefinanceAda
Berdasarkan baki tahunanKiraan kadar faedahBerdasarkan jumlah hutang

Siapa yang boleh memohon Pinjaman LPPSA?

Pertama sekali, anda mesti menjadi warganegara Malaysia untuk memohon pinjaman LPPSA. Kedua, anda mesti menjadi pegawai tetap yang kini berkhidmat sebagai salah satu jawatan berikut: 

 • Anggota pentadbiran persekutuan
 • Ahli Parlimen (MP)
 • Hakim
 • Bekerja di badan berkanun
 • Berkhidmat di pihak berkuasa tempatan (PBT)
 • Berkhidmat dalam pemerintahan negara
 • Anggota pentadbiran negeri
 • Anggota badan perundangan negeri
 • Anggota perkhidmatan awam
 • Pegawai polis
 • Anggota tentera

Ketiga, anda mesti berkhidmat sekurang-kurangnya satu (1) tahun dan telah disahkan dalam jawatan anda. Terakhir, anda tidak boleh diisytiharkan muflis, digantung kerja, atau dikenakan tindakan tatatertib yang mengakibatkan pemecatan dari pekerjaan. Sekiranya anda memenuhi syarat ini, maka anda layak mendapat pinjaman.

Pinjaman LPPSA tidak layak untuk semua pembangunan 

Penting untuk diperhatikan bahawa tidak semua pembangunan dapat dibeli melalui LPPSA. Skim ini biasanya berfungsi untuk pembangunan milik kerajaan dan bertajuk kediaman. 

Sebaliknya, harta tanah yang membawa hak milik komersial biasanya tidak dikenakan pinjaman LPPSA. Oleh itu, adalah berguna untuk memeriksa terlebih dahulu dengan pemaju harta tanah untuk memastikan bahawa rumah yang anda inginkan secara rasmi didaftarkan di bawah skim LPPSA.

7 Jenis Pinjaman oleh LPPSA Loan

Skim ini merangkumi pelbagai jenis pinjaman perumahan, seperti yang disenaraikan di bawah:

(Nota: Hakmilik Strata umumnya untuk harta tanah di bangunan bertingkat dan tanah biasanya milik pemilik harta tanah. Hakmilik individu umumnya untuk harta tanah. Ia dikeluarkan apabila anda adalah satu-satunya pemilik plot tanah. )

Rumah yang dibina sepenuhnya

Sekiranya harta tanah telah digadaikan ke bank / institusi, baki hutang penjual mesti berada dalam had kelayakan pemohon untuk enam (6) bulan berikutnya. Pembelian harta tanah dari penjual yang masih belum memperoleh Hakmilik Individu / Strata, hanya dibenarkan dengan syarat bahawa pembelian harta tanah mesti dilakukan di pasaran sekunder.

Membina rumah di tanah milik persendirian

Pembinaan rumah hanya dapat dimulakan setelah pembiayaan diluluskan. Rumah harus dibina di dalam tanah milik persendirian. Pemohon boleh menjadi pemilik harta atau pemilik bersama antara ahli keluarga terdekat. Rumah itu harus mengikuti garis panduan pembiayaan semasa. Kos penyediaan tapak bangunan tidak dilindungi di bawah pinjaman dan tidak ada bangunan yang sedia ada di atas tanah.

Rumah dalam pembinaan

Untuk rumah yang masih dalam pembinaan, pembelian boleh dibuat dari kontraktor harta tanah dan mempunyai Hakmilik Individu. Pembelian mesti mencatatkan Lesen Pemju serta Permit Jual Beli dalam Perjanjian Jual Beli. Lebih-lebih lagi, membeli ruang pangsapuri kediaman dengan tempat letak kenderaan yang berasingan dibenarkan dengan syarat Perjanjian Jual Beli mesti berasingan dan permohonan perlu dihantar serentak. Di samping itu, jika tanah tersebut termasuk dalam kategori Tanah Pertanian, maka ia wajib mengubah keadaan tanah menjadi Bangunan. Agar hal itu berlaku, pemaju mesti menyerahkan salinan surat kelulusan mengenai perubahan syarat tanah serta salinan resit pembayaran premium yang telah diperakui oleh peguam yang bertanggungjawab semasa proses permohonan.

Pembelian tanah untuk membina rumah

Pembelian hanya dibenarkan jika tanah tersebut mempunyai Hak Milik Individu dan siap untuk pembinaan rumah. Jumlah pembelian tidak boleh melebihi 50 peratus dari jumlah kelayakan maksimum.

Penyelesaian pembiayaan rumah dengan institusi kewangan (pembiayaan semula)

Bank / institusi kewangan mesti menyelesaikan pembayaran sepenuhnya kepada pemaju / penjual. Kedua, hak milik Individu / Strata mestilah atas nama pemohon dan telah dijanjikan kepada bank / institusi kewangan. Sekiranya harta tanah hanya mempunyai Gelaran Induk, Perjanjian Jual Beli mestilah atas nama pemohon sebagai pembeli. Di samping itu, kemudahan ini tidak dapat digunakan untuk mengambil alih baki hutang pembiayaan bank / institusi kewangan ke atas harta tanah yang dibiayai sebelumnya melalui pembiayaan Perbendaharaan / Lembaga. Untuk mengambil alih hutang pembiayaan bank / institusi kewangan untuk membeli tanah, baki hutang tidak boleh melebihi separuh bawah jumlah kelayakan atau penilaian JPPH. 

Membina rumah di tanah yang dibeli melalui kemudahan pembiayaan LPPSA

Permohonan boleh mula dihantar setelah APG di bangunan untuk pembiayaan jenis 4 atau jenis 5 diaktifkan. Pelan bangunan yang diluluskan oleh Pihak Berkuasa Tempatan dan tempoh kelulusan tetap berkesan.

Pengubahsuaian kediaman sedia ada

Berikut adalah syarat untuk pengubahsuaian rumah:

Pembiayaan pengubahsuaian hanya dibenarkan jika melibatkan pembesaran bangunan dan tidak ada tunggakan pembayaran pembiayaan.

Selain itu, suami / isteri pelanggan juga dibenarkan untuk memohon pembiayaan untuk pengubahsuaian rumah dengan beberapa syarat.

Permohonan dapat diajukan setelah pengeluaran wang pembiayaan mencapai 100 persen untuk pembiayaan Jenis 1 dan 5. Sementara untuk pembiayaan Jenis 2, 3, dan 6, permohonan dapat dikemukakan mulai dari tarikh pengeluaran baucar pembayaran.

 Di samping itu, pemotongan gaji untuk pembiayaan pertama mesti dilaksanakan dan tidak ada tunggakan. Pemohon juga memerlukan salinan rancangan bangunan yang diluluskan oleh PBT yang tempoh kelulusannya masih aktif serta salinan surat kelulusan rancangan dari pihak berkuasa tempatan.

Kos kerja penyusunan semula rumah perlu dinilai oleh JPPH. Sekiranya Hak Milik Individu / Strata dikeluarkan untuk kes penyerahan hak, kerja pengubahsuaian kediaman hanya dibenarkan setelah harta tanah digadai ke institusi.

Pekerjaan merombak rumah hanya dapat dimulakan setelah mendapat surat kelulusan pembiayaan dan tidak dibenarkan membuat perubahan pada rancangan asal dan spesifikasi kerja khusus. Pelan bangunan yang disediakan oleh arkitek adalah perlu untuk mendapatkan persetujuan daripada pihak berkuasa tempatan. 

Bagaimana Pinjaman LPPSA Berfungsi?

Jadi, bagaimana anda memohon LPPSA? Mari kita ringkaskan untuk anda:

Jumlah pinjaman:

 • Untuk pinjaman rumah pertama: Tidak boleh melebihi 60% dari gaji semasa & elaun tetap anda
 • Untuk pinjaman rumah kedua: Tidak boleh melebihi 50% dari gaji semasa & elaun tetap anda.

Komitmen Hutang

 • Tidak melebihi 80% pendapatan bersih
 • Sekurang-kurangnya 20% dari pendapatan kasar anda

* Anda juga dapat menghitung kelayakan pinjaman rumah anda di Laman web LPPSA untuk mengelakkan permohonan anda ditolak.

Peraturan Pinjaman LPPSA

Permohonan Pembiayaan – Hanya dibenarkan untuk satu (1) lot / unit harta pada satu masa.

Membeli – Langsung dari Pembangun untuk hartanah yang dikategorikan sebagai “Dalam Pembinaan” atau “Selesai”.

Harta Kedua – Pembiayaan pertama mesti dilunaskan sepenuhnya. Pemohon yang memohon pinjaman LPPSA kedua mereka tidak layak mendapat pembiayaan Jenis 7.

Membeli Harta Kontra – Ini berlaku apabila pemilik semasa ingin menjual unitnya dan membeli yang lain dan mahu kedua-dua urus niaga dijalankan pada masa yang sama. Untuk pembayaran 100% ini mesti dikeluarkan dan juga harta itu mesti dijanjikan kepada LPPSA.

Membeli Harta Lelong 

 • Harta Tanah Individu / Strata
 • Rumah kediaman yang lengkap
 • Memohon dalam masa 14 hari selepas tawaran lelong berjaya

Tempoh Pembangun – Projek Pembinaan melebihi sekiranya bangunan siap minimum oleh pemaju:

 • 4 rumah di Semenanjung
 • 8 rumah di Sabah / Sarawak
 • Sertakan Lesen Pembangunan Perumahan dan Izin Iklan yang masih berkuatkuasa

Membeli Harta Tanah di Pasar Sekunder (Belum Ada Tajuk Individu / Strata) – Dibangunkan oleh Pembangun dan telah siap 100%. Wang pembiayaan dikeluarkan setelah pemindahan hak kepada LPPSA selesai.

Membeli Harta Tanah di Pasar Sekunder (Hakmilik Individu / Strata) – Hakmilik Individu telah dikeluarkan atas nama pemaju / tuan tanah tetapi hak milik belum dipindahkan. 

Pembelian Harta Hakmilik Individu / Strata – Pemohon perlu mendapatkan kebenaran untuk memindahkan / gadai janji dari Pihak Berkuasa Negeri setelah membeli harta hak milik individu atau strata.

Pembiayaan Bersama – Pembiayaan bersama boleh dilakukan sama ada dengan suami / isteri / ayah / ibu / anak-anak.

Ambil Balas Pembiayaan –  Pengambilalihan pembiayaan merangkumi meninggalkan perkhidmatan, perceraian dan harta yang diserahkan atau dipindahkan atas perintah mahkamah.

Rujuk kepada http://www.lppsa.gov.my/en/peraturan-am-lppsa/ untuk lebih lanjut mengenai peraturan umum pinjaman LPPSA.

Faedah Pinjaman LPPSA

Mengapa anda harus memohon LPPSA dan bukannya pinjaman bank biasa? Oleh itu, sebagai penjawat awam, anda boleh bersukacita kerana proses memohon pinjaman rumah lebih mudah bagi anda berbanding dengan pekerja swasta / pekerja di bawah kontrak. 

Jadi, bukan sahaja anda dapat memohon pinjaman penuh, tetapi anda juga boleh meminjam untuk jangka masa yang lebih lama (sehingga 90 tahun) di LPPSA. Apa yang lebih baik: kadar faedah juga akan ditetapkan pada 4% berbanding pinjaman bank dengan kadar faedah terapung berdasarkan BLR. Biasanya, semakin lama tempoh jangka masa pinjaman, semakin tinggi kadar faedahnya selama ini. Walau bagaimanapun, di bawah LPPSA, bukan sahaja anda akan menikmati yuran pembayaran bulanan yang lebih rendah sehingga anda mencapai usia 90 tahun, kadar faedahnya tidak akan berubah sepanjang tempoh pinjaman!

Open chat
1
intaihartanah.com
Hai, Saya Aisyah. Boleh saya bantu anda?