Permohonan pembiayaan yang dibenarkan bagi orang yang layak di bawah Lembaga adalah seperti berikut:

6. Pembelian hartanah berstatus Hakmilik Individu/ Strata hanya dibenarkan bagi yang bebas Kaveat sahaja.

7. Permohonan rayuan ke atas jumlah pembiayaan yang diluluskan hanya boleh dimohon sebelum pelanggan membuat penerimaan tawaran pembiayaan.

8. Sebarang pindaan ke atas maklumat pembiayaan yang telah diluluskan tidak dibenarkan setelah pengeluaran wang pembiayaan dilaksanakan.

9. Lembaga berhak meminta sebarang dokumen tambahan bagi tujuan pengesahan.

10. Sebarang percanggahan/ perubahan Garis Panduan perlu mendapat kelulusan daripada pihak pengurusan LPPSA..

PPHSA CONSULTANT.

Grand Premier

#syaratdasarpermohonanlppsa

Open chat
1
intaihartanah.com
Hai, Saya Aisyah. Boleh saya bantu anda?